نوشته‌ها

۵۰ % بازدهی از این نماد لاستیکی

این سهم در محدوده‌ی حمایتی خود و در کف کانال صعودی در حال حرکت است. در صورتی که در این قیمت پر تقاضا واقع شود میتواند به اهداف خود برسد در غیر این صورت تا سطح حمایت بعدی در محدوده‌ی۱۴۰ تومان ریزش قیمتی خواهد داشت. حد ضرر در صورت خرید در محدوده ۱۷۰ تومان محدوده‌ی ۱۴۰ تومان است.

پاسا - 26 بهمن پاساDaily- 26 بهمن