نوشته‌ها

کم ریسک ترین محدوده ی خرید این نماد خوش نوسان

 

#پدرخش
پدرخش در مسیر اصلاحی خود حمایت مهمی در قیمت ۳۸۰ الی ۳۹۰ تومان دارد که می تواند سیگنال خریدی در این محدوده با رعایت حد ضرر ۳۵۰ تومان باشد.
۴۴۰، ۵۱۷ و ۶۰۰ تومان تارگت سهم می باشد.