نوشته‌ها

علت توقف نماد یک شرکت که تعدیل منفی ۵۵ درصدی داد

علت توقف نماد یک شرکت که تعدیل منفی ۵۵ درصدی داد

علت توقف نماد شرکت کالسیمین که در ۹ ماهه سال مالی گذشته عملکرد ضعیفی داشته و اقدام به تعدیل منفی ۵۵ درصدی سود کرده مشخص شد.

 نماد معاملاتی شرکت کالسیمین دیروز به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ متوقف شد.

این شرکت ۲ میلیارد تومانی در حالی طی ۹ ماه سال مالی گذشته عملکرد ضعیفی داشته که علت توقف نماد آن ناشی از تعدیل منفی ۵۵ درصدی سود هر سهم کاهش این متغیر مهم از ۱۳۰ به ۵۸ ریال است.

براساس این گزارش، “فاسمین”  به رغم افزایش مبلغ فروش ( از محل افزایش مقداری فروش شمش روی)، سود ناخالص را به دلیل افزایش بیشتر بهای تمام شده کاهش داده که این موضوع حکایت از عدم دسترسی شرکت به خاک پرعیار دارد.

کاهش سود ناخالص و خالص سایر درآمد – هزینه های عملیاتی (به دلیل لحاظ هزینه جذب نشده تولید) در کنار افزایش هزینه های عمومی و اداری (به دلیل پرداخت یک درصد فروش بابت هزینه بازاریابی فروش شمش روی) عوامل اصلی تعدیل منفی سهم هستند.