نوشته‌ها

مطالبات ۳۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران را تا پایان امسال می دهیم

مطالبات ۳۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران را تا پایان امسال می دهیم

وزیرنیرو گفت: تلاش می شود مطالبات حدود ۳۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران تا پایان سال پرداخت شود.
 حمید چیت چیان با اشاره به نبود خاموشی از بابت کمبود تولید برق در مورد انعقاد قراردادهای جدید وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه ها به خانه ملت گفت: وزارت نیرو بر اساس قانون برنامه پنجم، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، می تواند بخشی از نیازهای داخلی را با استفاده از سرمایه گذاری خارجی رفع کند. در همین راستا تکیه اصلی بر توانمندی های داخلی است اما راه برای استفاده از سرمایه های خارجی باز است.

وی درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران هم گفت: مطالبات پیمانکاران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان و بیش از کل اعتبارات عمرانی در طول یکسال است که تلاش می کنیم تا پایان سال پرداخت شود.