نوشته‌ها

منتظر سیگنال چراغ خاموش ۲۵ درصدی در این نماد باشید

در نماد کاذر شاهد رسیدن سهم به محدوده مقاومتی ۱۷۰ تومان هستیم. سهم در حال حاضر در میانه کانال صعودی قرار دارد اما با خط مقاومت قرمز رنگ در محدوده ۱۷۰ تومان برخورد کرده است. در صورت عبور از این محدوده هدف قیمتی  کاذر،  سقف هر دو کانال آبی رنگ و قرمز رنگ در محدوده ۲۰۰ تومان خواهد بود. حد ضرر و بهترین نقطه خرید در نزدیکی ۱۶۰ تومان می باشد. سهم مناسب افراد با ریسک متوسط و ریسک پذیری بالا می باشد. این اهداف در یک دوره میان مدت ۳  ماهه معتبر خواهد بود.

 

upload_00006453