نوشته‌ها

شنبده ها و شایعات از ۳ نماد + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز سه شنبه ۱۶ شهریور

#مداران : شنیده میشود که پروژه کارت سلامت با ارزش ۴٠٠ میلیارد تومان بزودى کلید میخورد .

حمایت:۲۹۴

مقاومت:۳۱۶

#کاشى الوند : شنیده میشود اولین محموله حجیم صنایع کاشى و سرامیک الوند ( پس از دوران تحریم ) به مقصد بنادر اروپاى غربى ارسال گردید .

حمایت:۱۳۰ الی ۱۳۵

مقاومت:۱۴۴ الی ۱۵۰

#کتوکا: شنیده می شود کتوکا قراردادی به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان منعقد کرده است.

حمایت:۷۱۸

مقاومت:۸۱۹