نوشته‌ها

توانایی کخاک در پوشش سودآوری

کخاک
شرکت صنایع خاک چینی ایران سود خالص هر سهم خود در بودجه ۹۶ را با تعدیل مثبت ۸ درصدی از ۱۶۴۷ ریال به ۱۷۸۶ ریال افزایش داده است.
فروش شرکت با افزایش ۱۳ درصدی از ۵۴ به ۶۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. ۹۲ درصد از فروش؛ داخلی و ۸ درصد آن به ارزش ۵ میلیارد تومان صادراتی است.
تولیدات شرکت ( به ترتیب ارزش فروش ) شامل محصولات فرآوری شده و محصولات درجه بندی شده به ترتیب ارزش فروش داخلی ۵۱ و ۴ میلیارد تومان می باشد.
از بخش فروش خارجی، شرکت تنها محصولات فرآوری شده را صادر می کند.
هزینه های عملیاتی کخاک که مجموعا ۹ درصد از کل فروش را شامل می شود با افزایش ۳۴ درصدی ۵ میلیارد تومان براورد شده و مهمترین آیتم تاثیر گذار بر آن افزایش ۲۵ درصدی حقوق ومزایا در ساب ۹۶ و همچنین افزایش هزینه حمل و نقل می باشد.
درآمد سرمایه گذاری ها – غیر عملیاتی – با کاهش ۱۱ درصدی ( به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی ) نسبت به دوره ۱۲ ماهه ۹۵ مبلغ ۲٫۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
شرکت واحد تجاری که قبلا قصد فروش آن را داشت با توجه به ضرورت ارائه وثیقه به بانک بابت اخذ تسهیلات مالی مرتبط با اجرای طرح توسعه مصالح سبک وملات خشک در سال آتی اجاره خواهد داد واز این بابت درآمد اجاره به مبلغ ۱۵/۶ میلیون ریال تحت عنوان سایر درآمدهای غیر عملیاتی براورد شده است.
هزینه های مالی کخاک که مجموعا یک درصد از کل فروش را شامل می شود به دلیل دریافت تسهیلات از سایر اشخاص افزایش ۳۰ درصدی و رسیدن آن به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان را نشان می دهد.
سود عملیاتی صنایع خاک چینی ایران با افزایش۸ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۴ میلیارد تومان می باشد و سود خالص نیز ۳۱ میلیارد تومان است.
آخرین مرحله افزایش سرمایه کخاک در سال ۱۳۹۳ رخ داده است که از ۳ به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. شرکت در نظر دارد در سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۳۲۵۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
محصولات فرآوری شده در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۳٫۹۱ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۳٫۹۲ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
محصولات درجه بندی شده در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۰٫۲ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۰٫۲۲ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
محصولات فرآوری شده (صادراتی) نیز در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۳٫۷ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۳٫۴ میلیون ریالی به ازاء هر تن فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
حجم فروش محصولات فرآوری شده‌ی صادراتی و درجه بندی شده نیز به ترتیب کاهش ۳و ۶ درصدی را نشان می دهد که ناشی از پیش بینی توقف خط تولید محصولات تر با ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۶ می باشد.
تولید بلوک وپانل سبک گازی، پروژه در دست اجرای شرکت صنایع خاک چینی ایران میباشد که مخارج تامین مالی به مبلغ ۶۲۲,۰۰۰ میلیون ریال به طرح ها تخصیص یافته است. ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح در طرح توسعه بلوک پانل سبک گازی و ملات خشک تولید ۲۷۰٫۰۰۰ مترمکعب درسال بلوک وپانل همچنین ۱۴٫۴۰۰ تن در سال ملات خشک خواهد بود.
همچنین محدودیتهای عمده اجرای طرح تامین منابع ارزی از صندوق توسعه ملی برای طرح تولید بلوک وپانل سبک گازی وملات خشک خواهد بود.
تاریخ شروع و اتمام پروژه مذکور از ابتدای سال جاری بوده است و ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۱ به بهره برداری خواهد رسید. همچنین درصد پیشرفت کار تا انتهای سال جاری ۵ درصد برآورد شده است.
عایدات ارزی شرکت ۳۴ و مصارف ارزی آن ۳۰ میلیارد تومان می باشد. در این بین طبق مفروضات بودجه دلار با نرخ ۳۳۰۰۰ ریال وسایر ارزها نیز هم ارز با دلار مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که میانگین نرخ دلار در دوره ۱۲ ماهه ۹۵ معادل ۳۱۰۰۰ ریال بوده است. در این بخش به نظر می رسد شرکت مورد بررسی بودجه‌ی خود را بدبینانه گزارش کرده باشد. از آن جا که بر اساس پیش بینی ها در سال آتی دلار حداقل در محدوده‌ی قیمتی ۴۰۰۰۰ ریال خواهد بود بنابراین افزایش نرخ دلار موجب سودآوری شرکت از محل عایدات ارزی خواهد بود. حتی با وجود ثبات دلار در نرخ فعلی ( ۳۷۰۰۰ ریال ) نیز شرکت همچنان سود خود را از این محل بد بینانه پیش بینی کرده و می توان انتظار سودآوری بیشتر از این محل را داشت.