نوشته‌ها

اصلاح قیمتی این سهم تا چه محدوده ای است؟!

#کساوه

کساوه را قبلا در صورت عبور از مقاومت ۳۶۶ تومان پیشنهاد خرید دادیم که نتوانست این مقاومت را بشکند و به قیمت گفته شده نیز نرسید.
در شرایط فعلی مهمترین حمایت پیش روی سهم ۳۱۶ الی ۳۲۰ تومان می باشد، در صورتی که در این محدوده مورد تقاضا واقع نشد در مرحله اول تا ۳۰۰ و سپس ۲۷۰ تومان افت قیمتی خواهد داشت.

اهداف پیش روی این سهم و توصیه به سهامداری

#کساوه

همانطور که در نمودار مشاهده میکنید کساوه  پس از  رشدی که دریک ماه اخیر داشته  مقاومت بلند مدت خود را شکسته و  به آن پولبک زده است و صف خرید دارد.
اهداف پیش روی سهم در صورت عبور از هدف کوتاه مدت  ۳۶۶ تومان :
 ۴۰۰، ۴۷۰ و ۵۰۰ تومان می باشد.
حد ضرر خود را نهایتا ۷ الی ۱۰ درصد پایین تر از قیمتی که سهم را خریداری کرده اید نگهدارید. و در صورتی که از حد ضرر پایین تر رفت نسبت به فروش آن اقدام کنید.