نوشته‌ها

امیدواری این سهم به یک عامل مهم، تعدیل مثبتی در پی دارد؟

کلوند

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سود هر سهم براوردی سال ۹۶ خود را با ۴ درصد تعدیل مثبت از ۱۶۷ ریال سال ۹۵ به ۱۷۳ ریال افزایش داده است.

درامدهای شرکت با ۱۳ درصد افزایش از ۱۱۰ به ۱۲۴ میلیارد خواهد رسید. بهای تمام شده نیز رشد ۱۵ درصدی را پشت سر خواهد گذاشت و از ۸۹ به ۱۰۲ میلیارد تومان می رسد. سود ناخالص شرکت با ۴ درصد افزایش از ۲۰٫۷ به ۲۱٫۵ میلیارد تومان می رسد.

با وجود رشد ریالی سود ناخالص، حاشیه سود شرکت از ۱۹ به ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت.

هزینه های عملیاتی کلوند ۱۲ درصد رشد خواهد داشت و از ۷٫۳ به ۸٫۲ میلیارد تومان می رسد.

درآمدهای عملیاتی متفرقه شرکت در سال ۹۵ معادل ۱٫۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ با ۵۵ درصد رشد به ۱٫۸ میلیارد تومان می رسد. البته این رشد قابل توجه – به لحاظ درصدی – با توجه به کوچک بودن مبلغ آن، تاثیر خاصی بر بودجه ۹۶ نخواهد گذاشت.

سود عملیاتی شرکت با ۳ درصد رشد از ۱۴٫۶ به ۱۵٫۱ میلیارد تومان می رسد. حاشیه سود عملیاتی نیز از ۱۳ به ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت.

هزینه های مالی کلوند با ۶ درصد افزایش از ۵٫۸ به ۶٫۲ میلیارد تومان می رسند. عمده هزینه مالی سال آتی مربوط به بانک ملت و مابقی مربوط به بانک تجارت و صادرات است.

و در نهایت سود خالص شرکت با رشد خفیف ۳ درصدی از ۶٫۶ به ۶٫۹ میلیارد تومان می رسد.

از کل فروش ۱۱۸ میلیارد تومانی برآوردی شرکت برای سال ۹۶ بیش از ۹۳ درصد آن، داخلی و کمتر از ۷ درصد آن صادراتی است.

فروش شرکت در قالب سه محصول کاشی پرسلان ،کاشی دیوار و کاشی کف صورت می پذیرد که به ترتیب ۳۸، ۳۷ و ۲۶ درصد از کل فروش ریالی شرکت را تشکیل می دهند.

فروش مقداری شرکت در بعد داخلی به میزان ۵ درصد و در بعد صادراتی به میزان ۶٫۴ درصد و در مجموع، ۵٫۱ درصد افزایش خواهد داشت و از ۶٫۹ میلیون تن در سال ۹۵ به بیش از ۷٫۲ میلیون تن در سال آتی می رسد.

نرخ های فروش داخلی محصولات نیز همگی بین ۷٫۲ تا ۷٫۴ درصد تغییر خواهند داشت.

کاشی پرسلان در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۵ با نرخ متوسط ۱۸۷ هزار ریال به ازاء هر متر مربع به فروش رفته و این نرخ در ماه بهمن معادل ۱۹۷ هزار ریال بوده که برای سال ۹۶ نرخ ۲۰۲ هزار ریالی برای آن در نظر گرفته شده است.

کاشی دیوار در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۵ با نرخ متوسط ۱۶۰ هزار ریال به ازاء هر متر مربع به فروش رفته و این نرخ در ماه بهمن معادل ۱۶۴ هزار ریال بوده که برای سال ۹۶ نرخ ۱۷۳ هزار ریالی برای آن در نظر گرفته شده است.

کاشی کف در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۵ با نرخ متوسط ۱۱۷ هزار ریال به ازاء هر متر مربع به فروش رفته و این نرخ در ماه بهمن معادل ۱۱۸ هزار ریال بوده که برای سال ۹۶ نرخ ۱۲۵ هزار ریالی برای آن در نظر گرفته شده است.

از جمع هزینه های ۹۳ میلیارد تومانی تولید در سال ۹۶ بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به مواد مستقیم، ۳۶ % آن مربوط به سربار ساخت و مابقی دستمزد مستقیم است. مهم ترین مواد اولیه شرکت، رنگ و لعاب است که از سال ۹۵ به سال ۹۶ با رشد ۱۱ درصدی نرخ خرید مواجه خواهد بود.

همچنین شرکت از سال ۹۵ ، محصول تکمیل شده ای معادل ۲۱ میلیارد تومان به سال اتی منتقل خواهد نمود.

برای سال آتی طرح توسعه ای یا سرمایه ای خاصی نیز در نظر گفته نشده است.

اما در مقوله منابع و مصارف ارزی، جمع عایدات ارزش شرکت برای سال ۹۶ معادل ۷۸ میلیارد ریال و مجموع مصارف ارزی آن به میزان ۱۲۹ میلیارد ریال خواهد بود. در واقع فزونی مصارف بر منابع ارزی، به میزان ۵ میلیارد تومان است. نرخ تسعیر ارز ۳۸۵۰ تومان به ازاء هر دلار در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد با توجه به ترکیب مصارف و منابع ارزی و نیز احتمال تثبیت نرخ دلار در ارقامی بالاتر از ۴۰۰۰ تومان در سال ۹۶، شرکت تا حدودی به واسطه ریسک نرخ ارز احتمالی، با فشار مواجه شود. البته با توجه به پایین بودن رقم مابه التفاوت منابع و مصارف ارزی شرکت، نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر سودآوری شرکت نخواهد گذاشت.

در رابطه با بودجه شرکت می توان گفت تغییرات در نظر گرفته شده در آیتم های بودجه نسبت به سال ۹۵ ، عموما منطقی و محتمل است. فاکتور تاثیرگذار در این زمینه، وضعیت رکود ساخت و ساز در سطح کشور است. معمولا سیگنالهای مثبت از بهبود وضعیت ساخت و ساز و خروج از رکود، در ابتدا آثار خود را در وضعیت قیمت سهام شرکت نشان می دهد؛ چرا که اقبال بازار به گروه ها و نمادهای متاثر از این مقوله – از جمله ساختمانیها، کاشی ها، سیمانی ها و … – پیش از انعکاس آثار رفع رکود بر صورتهای مالی شرکت اتفاق می افتد. اما مساله مهم آن است که تاثیرگذاری نشانه های خروج از رکود، با تاخیر چند ماهه ای در صورتهای مالی شرکت ها و وضعیت عملیاتی آنها منعکس می شود. فلذا برای سال اتی، حتی با فرض خروج ساخت و ساز از رکود، نمی توان نسبت به واکنش سریع عملیات تولید وفروش شرکت حداقل در نیمه نخست سال امیدوار بود. بنابراین بودجه مقداری تولید و فروش شرکت، جای چندان زیادی برای رشد نخواهد داشت و با توجه به موارد مطروحه، بودجه کلوند را میتوان محتمل دانست.

شنبده ها و شایعات از ۳ نماد + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز سه شنبه ۱۶ شهریور

#مداران : شنیده میشود که پروژه کارت سلامت با ارزش ۴٠٠ میلیارد تومان بزودى کلید میخورد .

حمایت:۲۹۴

مقاومت:۳۱۶

#کاشى الوند : شنیده میشود اولین محموله حجیم صنایع کاشى و سرامیک الوند ( پس از دوران تحریم ) به مقصد بنادر اروپاى غربى ارسال گردید .

حمایت:۱۳۰ الی ۱۳۵

مقاومت:۱۴۴ الی ۱۵۰

#کتوکا: شنیده می شود کتوکا قراردادی به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان منعقد کرده است.

حمایت:۷۱۸

مقاومت:۸۱۹