نوشته‌ها

c169

شنبده ها و شایعات از ۳ نماد + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

✍ شایعات امروز سه شنبه ۱۶ شهریور

#مداران : شنيده ميشود كه پروژه كارت سلامت با ارزش ٤٠٠ ميليارد تومان بزودى كليد ميخورد .

حمایت:۲۹۴

مقاومت:۳۱۶

#كاشى الوند : شنيده ميشود اولين محموله حجيم صنايع كاشى و سراميك الوند ( پس از دوران تحريم ) به مقصد بنادر اروپاى غربى ارسال گرديد .

حمایت:۱۳۰ الی ۱۳۵

مقاومت:۱۴۴ الی ۱۵۰

#کتوکا: شنیده می شود کتوکا قراردادی به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان منعقد کرده است.

حمایت:۷۱۸

مقاومت:۸۱۹