نوشته‌ها

چارت جذاب و پرشتاب این سهم را ببینید

نماد: کهرام

تحلیلگر:مجید مؤیدی

یکی از نمودارهای تکنیکال زیبا و جذاب بازار متعلق به نماد کهرام هست . این نماد همواره در روندهای صعودی حرکت پرشتابی را تجربه کرده است . احتمالات ممکن و رفتار گذشته نماد رو به وضوح در تصویر مشاهده میکنیم . قابل ذکر است نماد در آخرین گزارش خود زیان خود را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده است .

کهرام