نوشته‌ها

اگر قصد خرید این سهم کاشی را دارید حتما این تحلیل را بخوانید

کپارس

این شرکت در سال ۹۵ برای هر سهم خود سودی معادل ۸۱  تومان ساخته است و برآورد کرده در سال جاری این مقدار را با تعدیل مثبت ۱۴ درصدی به ۹۳ ریال برساند.

فروش شرکت نیز در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۲ میلیارد تومان بوده است و در بودجه‌ی حسابرسی شده افزایش ۱۸ درصدی در این متغیر و رسیدن آن به مبلغ ۷۴ میلیارد تومان را نشان داده است که عمدتا ‌ مربوط به پیش بینی افزایش حجم تولید و فروش محصولات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ از طریق بهینه سازی و تکمیل خطوط تولید برای چاپ دیجیتال و همچنین فول پولیش کردن و افزایش سایز محصولات تولیدی است که تحقق آن منوط به عملیاتی نمودن موارد مذکور و بازاریابی مناسب جهت فروش محصولات می باشد.

در سال گذشته  ۶۳ درصد از فروش داخلی و ۳۷ درصد آن صادراتی بوده و در بودجه سهم صادرات از فروش شرکت افزایش یافته و از ۲۲ به ۳۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

محصولات شرکت به ترتیب اهمیت در فروش ریالی شامل انواع کاشی دیوار و انواع کاشی پرسلانی می باشد.

مقدار فروش کاشی دیوار و کاشی پرسلانی به ترتیب ۳٫۷ و ۱٫۳ میلیون مترمربع برای سال ۹۶ می باشد که در مقایسه با سال ۹۵ به ترتیب ۱۹ و ۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

نرخ فروش نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته ارزیابی شده است.

کپارس در دو ماهه نخست امسال در مجموع ۵۰۱ مترمربع کاشی تولید و ۵۶۶ مترمربع فروش داشته است.

متوسط نرخ فروش هر متر مربع کاشی دیوار در این دوماه ۱۳ هزار تومان و کاشی پرسلانی ۱۹ هزار تومان می باشد.

فروش ریالی شرکت در ۲ ماهه ابتدای سال مجموعا ۸ میلیارد تومان بوده که تقریبا ۱۱ درصد از بودجه ۹۶ را پوشش داده است.

قابل ذکر است که از مجموع فروش ریالی ۶۲  میلیارد تومانی شرکت در سال ۹۵ ، سهم هر یک از ۴ فصل سال، به ترتیب ۲۲، ۲۹ ، ۲۵ و ۲۵ درصد بوده است. و این در حالی است که برای سال ۹۶ نیز تقریبا همین مقدار ( ۲۱، ۲۹، ۲۶، ۲۴ درصد ) بوده است.

 بنابراین پوشش ۱۱  درصدی در ۲ ماهه نخست جای نگرانی ندارد و در مفروضات بودجه شرکت، به نظر می رسد نرخ فروش با توجه به شرایط حاکم بر صنعت ساختمان و رکودی که گریبان گیر آن شده محتمل برآورد شده باشد.

با توجه به اینکه حجم وسیعی از محصولات شرکت صادراتی می باشد دارای ریسک تسعیر ارز است فلذا تغییر در نرخ ارز می تواند سود شرکت را دچار نوسان کند. مبنای تعیین نرخ ارز نیز  دلار آمریکا ۳۴۰۰۰ریال می باشد.

شرکت در نظر دارد در سال جاری به پیشنهاد هیئت مدیره از محل سود سال ۹۵ و اندوخته طرح و توسعه و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۱۵۱۹۹۸ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

در کل بر حسب مفروضات موجود و موارد گفته شده شرکت کاشی پارس بودجه‌ی خود را محتمل برآورد کرده است و با توجه به شرایط  رکودی حاکم بر صنعت ساختمان که تاثیر مستقیمی بر شرکت های کاشی و سیمانی دارد، به نظر نمی رسد شرایط شرکت تغییر قابل ملاحظه ای که منجر به تعدیل سود گردد داشته باشد.