نوشته‌ها

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق دماوند ( منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ )

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق دماوند ( منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ )

اعضای هئیت رئیسه

 • آقای عزیزی ( مدیر عامل شرکت دماوند ) به عنوان منشی، آقای عرب مازار( نماینده بانک دی ) و ناظرین در مجمع آقایان رحمتی و باقر زاده بودند.

گزارش هئیت مدیره

 • درآمد نیروگاه دماوند از طریق فروش در بورس انرژی و فروش در بازار عمده فروشی تامین می شود. آمادگی نیروگاه در سال مالی ۹۴ حدود ۱۴ میلیارد مگاوات ساعت بوده است. و نرخ متوسط آن نیز ۲۰ تومان قیمت گذاری شده بود. البته این در شرایطی است که نرخ پایه ۱۸ تومان می باشد ولی با توجه به ضرایب قیمت گذاری به این مبلغ رسیده است.
 • نیروگاه دماوند ۵% از تولید کل کشور را در سال ۹۴ داشته است.
 • این شرکت اکنون بدهی مالیاتی ندارد. و از قانون رفع موانع تولید استفاده کرده و بخشی از مالیات ها را تهاتر کرده است.
 • نیروگاه دماوند ۷۲۰ میلیارد تومان مطالبات از توانیر دارد. که قرار شده است از طریق اسناد خزانه و اسناد تسویه اسلامی پرداخت شود.
 • مدت زمان استاندارد برای تعمیرات اساسی نیز ۹۰ روز می باشد که این عدد برای شرکت در سال ۹۴ به ۵۴ روز رسیده است و برای سال جاری نیز طبق برنامه شرکت به زیر ۴۰ روز تقلیل می بابد.
 • شرکت در سال ۹۴ پروانه خرده فروشی را دریافت کرد که قدم بزرگی برای این نیروگاه بود و باعث شد تا مذاکراتی را با مصرف کنندگان عمده برق در کشور که اکثرا فولادی ها می باشند انجام دهند. از برنامه های سال ۹۵ در این زمینه این است که حد اقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاوات قرارداد فروش دوجانبه با خریداران مستقیم برق صورت گیرد.
 • یکی از محدودیت های این نیروگاه نرخ گذاری توسط وزارت نیرو می باشد. این شرکت هیچ گونه فرمول قیمتی ندارد و تابع مقررات وزارت برق می باشد. ودر سال ۹۳ و ۹۴ نیز هیچ گونه افزایش نرخی نداشته است و برنامه ای نیز برای افزایش نرخ پیش رو نمی باشد.
 • در خصوص حواله های ارزی نیز هر چند که شرکت پیگیری های لازم را انجام داده اما هیچ کدام به پول تبدیل نشده است.
 • برنامه ی شرکت در خصوص افزایش ظرفیت تولید که اکنون حدود ۲% پتانسیل دارد این است که با انعقاد قرار دادهای خنک کننده این ظرفیت را به ۶% برساند.

بندهای مهم حسابرسی

 • تا تاریخ این گزارش هیچ گونه گزارشی دال بر اسناد مالکیت زمین ( تماما انتقالی از شرکت توانیر ) به نام شرکت منتقل نشده است. که مدیر عامل در این خصوص گفته که مشکل نقل و انتقال در دست بررسی می باشد اما با توجه به این که زمان بر است نمی توان زمانی را برای آن مشخص کرد وی همچنین زمین ها را حدودا متری ۲۰ هزار تومان برآورده کرده است.
 • از سال ۸۹ طبق بخش نامه وزارت نیرو اعلام کرد با وزارت نفت توافق کرده ، هزینه سوخت نیروگاه ها به عهده وزارت نیرو می باشد که وارد حسابهای شرکت شده و طبق گفته ی مدیر عامل این مبلغ هیچ گونه اثر سود وزیانی بر شرکت ندارد. اما به دلیل اینکه وزارت نیرو این مبلغ را از محل خزانه هنوز با شرکت گاز تهاتر نکرده است، شرکت گاز آن را در سرفصل های خود جرء بدهی نیروگاه دماوند ذکر می کند. بنابراین طبق گفته ی مدیر عامل این ۲۷۲ میلیارد تومان اثر هزینه ای در شرکت ندارد. فقط حسابهای پرداختنی ست که در تعهد وزارت نیرو است.

مصوبات مجمع

 • سود نقدی به ازای هر سهم ۸۰۰ تومان تصویب شد. گرچه سهامداران خرد تقاضای بیشتری برای تقسیم سود داشتند.
 • پاداش هئیت مدیره ۷۰۰ میلیون تومان تصویب شد. این در شرایطی است که تعداد اعضای هئیت مدیره فعلی ۵ نفر و هئیت مدیره قبلی نیز ۵ نفر می باشند.
 • مؤسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل تعیین شدند.
 • روزنامه رسمی نیز به عنوان روزنامه دنیای اقتصاد تصوب شد.