نوشته‌ها

سیگنال خرید این نماد خوش نوسان و ارزشمند

برای خرید سهم دو سناریو مطرح است.سناریو اول در صورت عبور از مقاومت ۹۷ تومان و تثبیت بالای آن با رعایت حد ضرر ۹۲ تومان سناریوی دوم در صورتی که مجدد اصلاح قیمتی داشت در کف کانال صعودی در قیمت ۹۲ با رعایت حد ضرر ۸۹ تومان

محدوده‌ی حرکتی گوهران و بهترین نقطه خرید سهم با اهداف جذاب پیش رو

#گوهران

✅همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید گوهران روند نزولی خود راشکسته و با رعایت حد ضرر ۹۱ تومان برای خرید در محدوده‌ی ۹۴ الی ۹۶ تومان مناسب می باشد.
??اهداف پیش روی سهم ۱۰۴، ۱۰۸ و ۱۱۵ تومان است.