نوشته‌ها

66

توصیه به سهامداری در این گروه با دید میان مدت و کوتاه مدت نمی باشد

#شاخص گروه فلزات

  • همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید شاخص گروه فلزات در کانال صعودی قرار دارد و به سقف کانال برخورد کرده است. واگرایی منفی نیز در نمودار مشاهده میشود .
  • با این وجود به نظر نمی رسد فلزاتی ها گزینه ی مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشند.

14-azar-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa

شاخص گروه فلزات ( بازه‌ی بلند مدت )

14-azar-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9

شاخص گروه فلزات ( نمای نزدیک )

 

08

هشدار برای سهامداران این گروه خوش نوسان

#شاخص #ماشین آلات و تجهیزات

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید شاخص گروه لوازم خانگی ( ماشین آلات و تجهیزات ) در مسیر کانال صعودی خود به سقف کانال برخورد کرده و واگرایی منفی نیز تشکیل داده است

در شرایط فعلی نزدیک ترین حمایت به آن سطح ۱۵۹۷۷ واحد  ( محدوده‌ی خط چین ) می باشد و  در صورتی که در این محدوده نمادهای آن پر  تقاضا نباشند به کف کانال نزول میکند.

14-azar-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9 14-azar-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8cکال

24

رشد این گروه پر طرفدار به اتمام رسیده؟!

شاخص  گروه فلزات اساسی

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید شاخص گروه فلزات  با برخورد به سقف کانال واگرایی منفی تشکیل داده است و اکنون نوسانی معامله می شود.
به نظر می رسد با توجه به روند معاملاتی عموم نمادهای این گروه شاهد اصلاح قیمتی در عمده نمادهای آن باشیم
01-09-%d9%81%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%aa