برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

احتمال اجرای دامنه نوسان نامتقارن و بازگشت قطعی EPS ها از پایان هفته احتمال اجرای دامنه نوسان نامتقارن و بازگشت قطعی EPS ها از پایان هفته

[ratemypost]

یک منبع آگاه از پیگیری های سازمان بورس جهت انتشار پیش بینی سود شرکت ها تا پایان هفته و پایان بررسی های کارشناسی اجرای دامنه نوسان نامتقارن خبر داد.

 

یک منبع آگاه از پیگیری های سازمان بورس جهت انتشار پیش بینی سود بسیاری از شرکت ها تا پایان هفته خبر داد و به همفکران گفت: سرمایه گذاران با انتشار پیش بینی سود شرکت ها راحت تر می توانند اقدام به مقایسه قیمت و سود هر سهم کرده و به دور از هیجان های منفی تصمیم گیری کنند.

وی از پایان بررسی های کارشناسی و تخصصی اجرای دامنه نوسان نامتقارن خبر داد و افزود: قرار است درباره اجرای دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک ابزار کنترلی در شرایط خاص بازار که در اختیار نهاد ناظر است ، تصمیم های نهایی گرفته شود.

این منبع آگاه ادامه داد: منظور از دامنه نوسان نامتقارن، نوسان قیمت سهام از مثبت ۵ تا منفی ۲ در هر جلسه معاملاتی است که البته هنوز تصمیم گیری نهایی برای اجرای آن انجام نشده اما بحث های تخصصی به پایان رسیده و نظر حداکثری برای اجرای آن مثبت است.

مقالات مرتبط