برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

استقبال فعالان بازار از تصمیمات حمایتی شورای عالی درباره دامنه نوسان و …

[ratemypost]

رئیس هیات مدیره بورس تهران با اشاره به مصوبات جدید شورای عالی بورس گفت: تصمیمات حمایتی شورا درباره دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان قرار می گیرد.

امیر تقی خان تجریشی در توییتر اعلام کرد: تصمیمات حمایتی شورای عالی بورس درخصوص دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان بازار قرار می گیرد. منتظر حمایت سایر تصمیم‌گیران از بازار سرمایه هستیم.

بنابراین گزارش، محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس بر اساس مصوبه شورای عالی بورس گفت: دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی ۲ و مثبت ۶ درصد خواهد بود که از شنبه ۲۵ بهمن ماه اعمال می شود. همچنین تغییرات حجم مبنا، الزام انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به ناشران و سهام داران عمده و تغییر اعتبار خرید کارگزاری ها به ۶۰ درصد از جمله تغییرات دیگر است.

مقالات مرتبط