برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

اعضای هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت

 

محسن عباسی

 • سمت: مدیر عامل
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی _ دانشگاه گیلان
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی _ دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتری مدیریت مالی _ دانشگاه علامه طباطبایی
 • سوابق کاری: سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مدیر سرمایه گذاری و سبدگردان بانک شهر و صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱معاونت سرمایه گذاری هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید

سال ۱۳۹۱ معاونت سرمایه گذاری هلدینگ اقتصادی بانک گردشگری (نگین گردشگری)

عضو هیئت مدیره کارگزاری آریا نوین

از سال ۱۳۹۱ سهامدار و مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر تاکنون

 

حمید علیخانی (رئیس هیئت مدیره)

 • کارشناسی مدیریت دولتی _ دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی _ دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتری مدیریت بازرگانی _ دانشگاه شهید بهشتی
 • سوابق کاری: سال ۱۳۹۷رئیس هیئت مدیره در شرکت حمل و نقل کالای تهران پیک بادپا

 سال ۱۳۹۷ عضو و دبیر هیئت مدیره در کانون فرهنگی دانش صنعت و بازار زنجیره

از سال ۱۳۹۷ عضو هیئت مدیره در شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر تاکنون

از سال ۱۳۹۸ مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره در کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام تاکنون

سیده فاطمه میررازقی (نایب رئیس هیئت مدیره)

 • کارشناسی حسابداری _ دانشگاه آزاد رشت
 • کارشناسی ارشد حسابداری _ دانشگاه پیام نور کرج
 • سوابق کاری: سال ۱۳۹۴ نایب رییس هیئت مدیره در کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

از سال ۱۳۹۷ عضو هیئت مدیره در شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر تاکنون