برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

اعضای هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت

 • حمید علیخانی (رئیس هیئت مدیره)
 • لیسلنس مدیریت دولتی
 • فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • دکترای مدیریت بازرگانی
 • مشاور وزیر در وزارت صنعت و معدن و تجارت
 • معاون اداری و مالی وزارت بازرگانی
 • مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی و صنایع معادن ایران
 • مدیر عامل کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام

 

 • سیده فاطمه میررازقی (نایب رئیس هیئت مدیره)
 • فوق لیسانس حسابداری
 • نایب رییس هیئت مدیره کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام
 • کارشناس تحلیلگری کارگزاری کالای خاورمیانه
 • کارشناس مالی گروه مالی ملت
 • کارشناس تحلیلگری سرمایه گذاری کیمیا سهم

 

 • محسن عباسی (مدیر عامل)
 • فوق لیسانس مدیریت مالی
 • دکترای مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس علوم مالی و سرمایه گذاری دانشگاه علامه طباطبایی