برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی یک شرکت + تجدید ارزیابی دارایی نماد فرابورسی

[ratemypost]

شرکت فرابورسی برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته داد و یک شرکت دیگر هم از تجدید ارزیابی دارائی ها .

معدنی کیمیای زنجان گستران که در بازار اول معاملات فرابورس حضور دارد از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خبر داد.

به این ترتیب ، “کیمیا” در نظر دارد سرمایه اسمی ۴۰ میلیارد تومانی را از دو محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به ۱۲۰ میلیارد تومان برساند تا قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تأمین نقدینگی اجرای طرح خرید کامیون، تأمین سرمایه در گردش و همچنین جبران مخارج سرمایه‌ای جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد شود .

همچنین قند شیرین خراسان که در بازار بازار پایه زرد فرابورس حضور داشته و در آخرین روز کاری هفته گذشته دارای صف خرید بود ، برنامه هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها را اعلام کرد و توضیح داد: با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت، تجدید ارزیابی دارائی های شرکت در سر فصل سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته و گزارش توجیهی افزایش سرمایه با پیگیری مدیرعامل تهیه شود .

مقالات مرتبط