برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

افزایش سرمایه ۶۷ درصدی “فولاژ” از سود انباشته تصویب شد

[ratemypost]

با برگزاری مجمع فوق العاده فولاد آلیاژی ایران، افزایش سرمایه ۶۷ درصدی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به تصویب رسید.

مجمع فوق العاده شرکت فولاد آلیاژی ایران قبل از ظهر سه شنبه ۲۵ آذر با تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۹۲.۸ درصد سهامداران برگزار شد و با توجه به مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از محل سود انباشته مورد موافقت قرار گرفت.

بنابراین گزارش، “فولاژ” به منظور اصلاح ساختار مالی و مدیریت جریان نقدینگی جهت جبران مخارج سرمایه ای طرح یزد یک ، سرمایه فعلی را از ۶۰۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان رساند.

همچنین با انجام افزایش سرمایه از هزار میلیارد تومان به ۱.۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی کردن آن به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض شد تا پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

مقالات مرتبط