برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی و تجدید ارزیابی جدید / پذیرش در بورس زیرمجموعه

[ratemypost]

مجمع فوق العاده شرکت بورسی باما با تصویب افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از سود انباشته و برنامه افزایش سرمایه دیگر از تجدید ارزیابی و پذیرش در بورس یک زیرمجموعه برگزار شد .

مجمع فوق العاده شرکت باما قبل از ظهر پنجشنبه گذشته با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و حضور اکثریت سهامداران در محل شرکت بصورت آنلاین برگزار شد.

در این مجمع با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از محل سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت. “کاما” به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاری های جدید ، سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به هزار میلیارد تومان رساند.

اهم مطالب :

– افزایش سرمایه ۲۷۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای رساندن سرمایه از ۱۰۰۰ میلیارد به ۳.۷ هزار میلیارد تومان در دستور کار است.

– شرکت کانی کربن طبس به زودی در بورس پذیرش خواهد شد.

– شرکت جلگه های آسمانی سال ۱۴۰۰ با ظرفیت ۱۴ هزار تن مس و ۳۰۰ تن مولیبدن به مدار تولید می رسد.

مقالات مرتبط