برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

اموال و مواد اولیه “مادیرا” به سه زیرمجموعه منتقل می شود

[ratemypost]

صنایع ماشین های اداری ایران از انتقال اموال و مواد اولیه به سه زیرمجموعه برای جداسازی تولید، فروش و پشتیبانی آنها خبر داد.

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران از انتقال اموال و مواد اولیه به سه زیرمجموعه برای جداسازی تولید، فروش و پشتیبانی آنها خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

براین اساس، “مادیرا” اعلام کرد: جهت تفکیک و تمرکز فعالیت ها و تخصیص منابع لازم برای فعالیت های صوتی و تصویری ، لوازم خانگی و پشتیبانی و سرویس خدماتی، اموال و مواد اولیه را به سه شرکت زیر مجموعه صنایع الکترونیک مادیران، لوازم خانگی مادیران و پشتیبانی فروش مادیران برای جداسازی تولید، فروش و پشتیبانی آنها منتقل می کند.

مقالات مرتبط