برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

انتقاد از تفاوت معنا دار حجم مبنای سرمایه گذاری های استانی با سایر شرکت ها

[ratemypost]

تحلیلگر بازارسرمایه با اشاره به بالا بودن غیرمنطقی حجم مبنای شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ، خواهان اقدامات لازم در رفع تفاوت معنادار این گروه با سایر شرکت ها شد .

علیرضا علوی با بیان اینکه متاسفانه حجم مبنای شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بطور غیرمنطقی بالا است به بورس پرس اعلام کرد: در نتیجه نقدشوندگی این سهام بسیار پایین است و این شرکت ها با P/E کمتر از ۲ هم خریدار ندارند.

این وضعیت و قفل شدن شرکت های فوق در صف فروش باعث جو بی اعتمادی در این گروه شده به طوری که سهامداران بی اطلاع هم که اندک سهامی از دولت دریافت کرده اند از ترس به کارگزاری می آیند تا سهام را به ثمن بخس در بازار بفروشند.

نقدشوندگی یکی از متغیرهای مهم در ارزشگذاری دارایی به حساب می آید حال آنکه نهاد ناظر با قرار دادن حجم مبنایی به شدت بزرگ باعث عدم نقدشوندگی دارایی سهامداران میلیونی این شرکت ها شده است.

برای نمونه حجم مبنای شرکت سرمایه گذاری استان کردستان با نماد “وسکرد” و حدود ۹۱.۲ میلیارد سهم، رقم ۶۲.۵ میلیون سهم است و ایران خودرو با ۳۰۱.۶ میلیارد سهم حجم مبنای ۳۲.۹ میلیون سهمی دارد که حدود دو برابر حجم مبنای ایران خودرو است ضمن اینکه سرمایه اسمی “خودرو” نیز بیش از سه برابر “وسکرد” است.

به نظر می رسد تفاوت معنی دار حجم مبنای این گروه با سایر شرکت های فعال در بازار سرمایه یا از روی عمد است یا از روی بی اطلاعی و عدم آگاهی نهاد های ناظر که در هر صورت منافع قشر ضعیف جامعه را هدف قرارداده است. امید می رود دولت یا نمایندگان مجلس درخصوص این اجحاف که در حقوق میلیون ها شهروند در حال انجام است اقدامات مقتضی را انجام دهند .

مقالات مرتبط