برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

اوارق بهادار و روشهای مشاوره و منابع اطلاعاتی و ترکیب درآمدها

اوارق بهادار

مشاوره خرید و فروش سهام  شرکتها  در خصوص اوراق بهادار پذیرفته شده در یکی از بورسهای رسمی کشور انجام میپذیرد. همچنین خدمات تجدید ساختار، تهیه برنامه کسب و کار و سایر خدمات تحلیلی بدون محدودیت برای تمامی نهادها و ارگانها و شرکتهای سهامی خاص و عام صورت می پذیرد.

روشهای مشاوره

مشاوره سرمایه گذاری بر مبنای تحلیل تکنیکال و بنیادین صورت میپذیرد. مشاوره سبدگردانی و خرد وفروش نیز تابع روشهای و دستورالعملهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

منابع اطلاعاتی

مهمترین منابع تجزیه و تحلیل شرکتها، سامانه کدال می باشد که تمامی تجزیه و تحلیلهای بنیادین بر اساس اطلاعات رسمی و منتشر شده شرکتها در این سامانه صورت میپذیرد. تحلیل تکنیکال نیز بر اساس داده های منتشر شده در سامانه معاملات به روزرسانی و انجام می شود.

 

ترکیب درآمدها

ترکیب در آمدهای شرکت که در چند سال گذشته به صورت مستمر و پایدار بوده است شامل ۹۰ درصد حاصل از خدمات مشاوره، تحلیل و ارزشگذاری و خدمات تجدید ساختار شرکتها و ۱۰ درصد ناشی از سود سرمایه گذاریها بوده است.