برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بازار سهام امروز میزبان نخستین عرضه اولیه سال است / نقدینگی و سهمیه احتمالی

[ratemypost]

بازار سرمایه امروز میزیان نخستین عرضه اولیه سال جدید است که با ۱۲ درصد سهام سرمایه گذاری صبا تامین رخ خواهد داد .

درحالی پرونده عرضه اولیه شرکت ها در بورس و فرابورس طی سال گذشته با واگذاری سهام ۲۴ شرکت بسته شد که با آغاز سال جاری و رالی صعودی شاخص ،بازار سرمایه امروز میزیان نخستین عرضه اولیه سال جدید است .

در این رویداد ۱۰ درصد از سهام سرمایه گذاری صبا تامین شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم با محدوده قیمتی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومانی هر سهم و سهمیه ۱۲۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی در بازار اول معاملات فرابورس عرضه اولیه می شود .

حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای مشارکت در این عرضه ، یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است و در صورت استقبال ۱.۳ تا ۱.۸ میلیون نفر، بین ۸۳۳ تا ۱۱۵۳ سهم به هر کد (حدود یک میلیون تا ۱.۳۹ میلیون تومان) تعلق می گیرد.

همچنین دو درصد از سهام شرکت شامل ۳۰۰ میلیون سهم متلعق به صندوق های سرمایه گذاری است که روز کاری بعد از عرضه اولیه با همان قیمت کشف شده ، تخصیص داده می شود .

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صبا تامین ۲۱ بهمن سال ۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۱۰ میلیون تومان بوده که طی هفت مرحله به ۱.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برنامه شرکت برای افزایش سرمایه از محل مطالبات به ۲ هزار میلیارد تومان در سال مالی جدید در دستور کار قرار دارد.

“صبا” طبق عملکرد ۹ ماهه منتهی به بهمن سال گذشته ، ۱۸۰۵ ریال سود محقق کرده که بخش مهمی از سود ناشی از فروش دارایی است. همچنیندر این مدت ۳.۷ هزار میلیارد تومان سود خالص محقق شده که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۷۵ درصد رشد داشته است. ۹۹.۹ درصد سهام سرمایه گذاری صبا تامین با ۳۶ نفر نیروی انسانی به شستا تعلق دارد و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود.

مقالات مرتبط