برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی عملکرد شبهرن در آبان ماه

[ratemypost]

شرکت در آبان ماه ۳۰ هزا رمتر مکعب روانکار تولید کرده که از کیانگین ۸ ماهه اول سال کمتر است.

در شش ماه ابتدایی سال، مقدار فروش روانکار ۳۵.۵ هزار متر مکعب بوده است. در مهر ۳۵.۸ و آبان ۳۲.۹ هزار متر مکعب روانکار فروخته است.بنابراین میزان تولید و فروش شرکت در آبان ماه کاهش یافته است .

نفت بهران در آبان ماه ۴۴۲ میلیارد تومان فروش داشته است. در سال جاری میانگین درآمد ماهانه ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است. رقم فروش در مجموع ۸ ماه به ۳۰۶۸ میلیارد تومان رسید که ۲۴ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

نرخ فروش روانکار ۱۷،۹۴۸ تومان در هر لیتر  و نرخ روانکار صادراتی نیز ۸،۶۹۸ تومان در لیتر گزارش شده است.

مقالات مرتبط