برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی همه جانبه شرکت‌ها و بنگاه ها جهت خرید سهام آن ها

بررسی همه جانبه شرکت‌ها و بنگاه ها جهت خرید سهام آن ها

اگر قصد خرید سهام بلوکی شرکتی را دارید و نسبت به صورتهای مالی ارائه شده آن اطمینان کمی دارید می توانید از خدمات “ریزکاوی” شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر استفاده نمایید. در این زمینه، تحلیل گران ما علاوه بر تحلیل صورتهای مالی به تمامی جزئیات حسابهای شرکت مورد نظر وارد می شوند و در ورای صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمند افشا نشده ای را از وضعیت مالکیت، وضعیت مشتریان، وضعیت عملیاتی و تولید و فروش شرکت، مفروضات خاص موجود در شرکت، وضعیت معاملات شرکت و سایر اطلاعات با ارزش از شرکت را در قالب یک گزارش جامع در اختیار شما قرار می دهند تا ضریب اشتباهات شما به حداقل ممکن کاهش یابد. گاها این گزارش ها شرکت ها را از خرید برخی سهام بلوکی منصرف کرده است و برخی گروه های دیگر را برای فروش مصمم تر از قبل نموده است!