برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش آبان ماه کچاد

[ratemypost]

شرکت در ابان ماه ۲۶۲۹میلیارد تومان فروش داشته و فروش تجمعی شرکت نیز در ۸ ماهه ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۹۸ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است.

به لحاظ تولید نیز از سال گذشته بهتر عمل کرده است.

به لحاظ فروش مقداری نیز در دو ماه اخیر نسبت به میانگین بهتر عمل کرده است.

نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن برابر با ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر تن و نرخ فروش گندله ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر تن است که نسبت به مهر ماه رشد ۱۲ و ۸ درصدی داشته است.

 

 

مقالات مرتبط