برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش ابان ماه پاکشو

[ratemypost]

شرکت در آبان ماه ۳۶۵ میلیارد تومان فروش داشته و حمع فروش ۸ ماهه به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته است.

فروش گروه صنعتی پاکشو در این ماه ۴۱ هزار تن و میانگین ۷ ماه گذشته ۲۱ هزار تن بوده است . شرکت در سال گذشته به طور میانگین ماهیانه ۱۹ هزار تن محصول فروخته است.

این شوینده در آبان ماه هر کیلو محصول را به نرخ ۱۵.۲۲۰ تومان فروخته که نسبت به ماه قبل ۸% رشد داشته است. میانگین نرخ فروش سال گذشته ۹.۰۰۰ تومان و سال جاری ۱۱.۸۰۰ تومان بوده است.

مقالات مرتبط