برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش اردیبهشت ماه شدوص

[ratemypost]

شرکت  در اردیبهشت به مبلغ فروش بیش از ۷۰ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه فروردین ۵۰%، نسبت به دوره مشابه گذشته ۲۲۰% و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدودا ۱۵۰% افزایش نشان می دهد.

فروش مقداری شرکت ۳۰۵۵تن انواع گرید دود بوده که نسبت به فروردین ماه رشد ۵۰ درصدی داشته و نسبت به میانگین ۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

 

نرخ فروش دوده در اردیبهشت با حدود ۲.۵% افزایش نسبت به فروردین به تقریبا ۲۳ میلیون تومان به ازای هر تن رسید.

مقالات مرتبط