برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش اردیبهشت ماه چکاپا

[ratemypost]

سال مالی شرکت منتهی به آبان ماه است . شرکت در اردیبهشت ماه ۱۱۶ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۲۷۳ درصد رشد داشته است.

این شرکت در اردیبهشت ماه ۳۳۰۴ تن کاغذ رول سفید فروخته که نسبت به ماه مشابه سال گذشته در حدود ۷۲ درصد رشد داشته است.

جمع فروش ۶ ماهه ابتدایی سال مالی شرکت برابر است با ۹۳۶ میلیارد تومان که ۱۹۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

مقالات مرتبط