برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش اسفندماه فملی

[ratemypost]

فروش شرکت در اسفند ماه ۷۲۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰۹ درصد رشد داشته است.

نرخ فروش کاتد در اسفند ماه ۲۱۳ هزار تومان بوده که رشد ۱۰ درصدی نسبت به بهمن ماه را نشان می دهد.

مقدار فروش شرکت در حدود ۲۴۶ هزار تن بوده که نسبت به بهمن ماه ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد محصول اصلی شرکت یعنی کاتد مس فروش مقداری شرکت نسبت به بهمن ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

مقالات مرتبط