برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش خرداد ماه شدوص

[ratemypost]

شرکت در خرداد ماه ۵۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت ماه افت ۲۰ درصدی و نسبت  به میانگین ۹۹ رشد ۹۶ درصدی داشته است.شرکت در ۳ ماهه بهار ۱۷۰ میلیارد تومان فروش داشته است.

نرخ فروش محصولات شرکت نیز بدون تغییر مانده است.

مقالات مرتبط