برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش خرداد ماه پارس

[ratemypost]

شرکت خرداد ماه ۴ هزارمیلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل رشد ۳۰ درصدی داشته است.

مقدار فروش شرکت در این ماه ۳۷۳ هزار تن بوده که ۴۰ درصد بیشتر از ماه قبل گزارش شده است

مقالات مرتبط