برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش دی ماه شبهرن

[ratemypost]

شرکت نفت بهران در دی ماه حدود ۷۳۴۹ میلیارد ریال فروش داشته که حدود ۹% نسبت به ماه گذشته و ۷۷% نسبت به میانگین ۹ ماه گذشته رشد داشته است.

فروش مقداری شرکت تقریبا برابر با ماه گذشته و برابر با  میانگین ۱۰ ماهه هست .

مقالات مرتبط