برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش دی ماه پارس

[ratemypost]

تولیدات شرکت در دی ماه  در واحد استحصال استایرن مونومر و هم در واحد اتان بیشتر از متوسط ماه های قبل بوده است.

فروش شرکت در دی ماه ۲۷۶ هزار تن بوده که از  میانگین میانگین فروش ماهه ۲۸۸ هزارتنی کمتر است.

در فصل اول و دوم هر ماه به طور متوسط ۱.۳۴۰ و ۱.۷۷۵ میلیارد تومان فروش داشت .در فصل سوم این عدد ۲.۳۰۰ میلیارد ثبت شده و در دی ماه ۲۹۰۰ میلیارد تومان فروخته است.

نرخ فروش محصولات شرکت نیز بین ۱۳ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است

مقالات مرتبط