برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش دی ماه پاکشو

[ratemypost]

شرکت گروه صنعتی پاکشو در دی ماه حدود ۳۶۹۱ میلیارد ریال فروش داشته که حدود ۱۷% نسبت به ماه گذشته کاهش اما ۳۶% نسبت به میانگین ۹ ماه گذشته رشد داشته است.

فروش مقداری شرکت در دی ماه ۱۴۴۰۰ تن بوده که نسبتب ه ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است

نرخ فروش مایعات ۵ درصد افزایش داشته است.

فروش تجمعی شرکت در ۱۰ ماهه ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با گذشته رشد ۸۶ درصدی داشته است.

مقالات مرتبط