برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش دی ماه کچاد

[ratemypost]

شرکت در دی ماه ۲۷۴۰ میلیادر تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۸ درصدی را نشان می دهد. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱,۸۳۹ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۹ درصد بیشتر بوده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال ۱۸۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مقالات مرتبط