برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش فروردین ماه پاکشو

[ratemypost]

پاکشو در فروردین ماه فروش ۲۲۱ میلیارد تومانی را داشته است. کل فروش سال مالی قبل ۳.۶۸۰ میلیارد تومان بوده که میانگین ماهیانه ۳۰۷ میلیاردی را داشته است.

فروش گروه صنعتی پاکشو در این ماه ۱۳.۷ هزار تن بوده که نسبت به فروردین ماه سال قبل افت ۱۷% داشته است. میانگین فروش ماهیانه سال قبل ۲۲.۶ هزار تن بوده است.

این شوینده در فروردین ماه هر کیلو محصول را به نرخ ۱۶.۰۷۱ تومان فروخته که در حد ماه گذشته است. میانگین نرخ فروش سال گذشته ۱۳.۵۵۰ تومان بوده است.

مقالات مرتبط