برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بررسی گزارش مهرماه فخوز

[ratemypost]

شرکت در ۷ ماهه ابتدای امسال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته که در مقایسه با سال گذشته رشد ۸۰ درصد رشد داشته اشت.

مبلغ فروش مهرماه ۲ برابر متوسط فروش شش‌ماهه ابتدای سال بوده است.

از نظر مقداری شرکت ۱۳۵هزار تن بیلت صادر کرده است

نرخ های فروش نیز روند صعودی خوبی داشته که به نظر ابان ماه این نرخ ب هم افزایش خواهد یافت.

مقالات مرتبط