برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

برنامه افزایش سرمایه سهم دارویی دارای صف خرید از محل مطالبات و آورده

[ratemypost]

شرکت دارویی دارای صف خرید از برنامه افزایش سرمایه ۱۵ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

شرکت سبحان دارو که در جریان معاملات شنبه با صف خرید روبرو بوده از برنامه افزایش سرمایه ۱۵ درصدی از یک محل خبر داد.

براین اساس، “دسبحان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۳۳ به ۱۵۳ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت دارویی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، نوسازی و تجهیز خطوط تولیدی و پشتیبانی به منظور اخذ تاییدیه GMP معاونت غذا و دارو شود.

مقالات مرتبط