برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

برنامه افزایش سرمایه “وبانک” از محل سایر اندوخته ها

[ratemypost]

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از برنامه افزایش سرمایه ۶۸ درصدی از محل سایر اندوخته ها خبر داد تا در صورت طی مراحل قانونی تبدیل به شرکتی ۲.۷ هزار میلیارد تومانی شود .

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از برنامه افزایش سرمایه ۶۸ درصدی از یک محل خبر داد.

براین اساس، “وبانک” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱.۶ به ۲.۷ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سایر اندوخته ها با هدف جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده اعمال خواهد شد.

بنابراین گزارش، بانک ملی ۶۳ درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد.

مقالات مرتبط