برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

برنامه افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی شرکت بیمه مشمول اصل ۴۴

[ratemypost]

بیمه دولتی و مشمول اصل ۴۴ حاضر در بورس از برنامه افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از دو محل جذاب خبر داد .

شرکت بیمه البرز از برنامه افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از دو محل جذاب خبر داد و دیروز با رشد ۵ درصدی قیمت و صف خرید روبرو شد.

بر این اساس، “البرز” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱.۵ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بیمه دولتی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد تا قادر به اصلاح ساختار مالی در جهت توسعه پرتفوی حق بیمه و افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی شود.

بنابراین گزارش، گروه توسعه مالی مهرآیندگان و دولت با ۱۹.۹ و ۱۷.۳ درصد در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.

مقالات مرتبط