برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

برنامه افزایش سرمایه ۴۲ تا ۸۰۰ درصدی چهار شرکت بورسی و فرابورسی

[ratemypost]

چهار شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۴۲، ۸۰۰، ۲۳۴ و ۲۲۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی، مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.

 

 شرکت های تولید دارو، چدن سازان، بیمه دی و سرمایه گذاری پارس توشه به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه ۴۲، ۸۰۰، ۲۳۴ و ۲۲۰ درصدی خبر دادند.

براین اساس، “دتولید” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۶۰ به ۸۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا قادر به ماشین الات و تجهیزات تولیدی شود.

“چدن” هم درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۱.۵ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه جهت بهبود تراز مالی صرف خواهد شد.

همچنین “ودی” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۵۰ به ۸۳۵ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف تامین مالی، اصلاح ساختار سرمایه و حفظ نسبت توانگری مالی سطح یک اعمال خواهد شد.

در این میان، “وتوشه” درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۴۸۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی صرف خواهد شد.

مقالات مرتبط