برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

برنامه زیرمجموعه “خودکفا” برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

[ratemypost]

زیرمجموعه خودکفایی آزادگان از دستور کار انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای استهلاک ناپذیر خبر داد.

شرکت پارس مینو از دستور کار انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای استهلاک ناپذیر خبر داد.

براین اساس، “غپینو” پیرو شایعه منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه اعلام کرد: باتوجه به مصوبه صورتجلسه پنجم بهمن هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان مبنی بر دستور کار قرار گرفتن انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای استهلاک ناپذیر (طبقه سرمایه گذاری ها)در جهت اصلاح و تقویت ساختار مالی و رعایت رویه یکسان این موضوع در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

بنابراین گزارش، پارس مینو با سرمایه ۶۶۲.۲ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و شرکت صنعتی مینو ۵۳.۲ درصد سهام آن را در اختیار دارد و جزو شرکت های زیرمجموعه خودکفایی آزادگان محسوب می شود.

مقالات مرتبط