برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بزرگترین هلدینگ ایران اولین درخواست کننده اوراق حمایت از سهام شد

[ratemypost]

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از اولین درخواست برای انتشار هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خبر داد که مربوط به بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران است .

میثم فدایی از دریافت اولین درخواست کتبی برای انتشار هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (اجاره سهام) به سازمان بورس خبر داد که مربوط به شستا بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران است .

براساس این گزارش، در پی تصویب سازمان بورس مبنی بر تزریق حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و با هدف انتشار اوراق برای خرید سهام ، مقرر شده طی ۴۸ ساعت موافقت اصولی برای انجام فرایند برای متقاضیان صادر شود.

همچنین به منظور اطمینان از تخصیص منابع به خرید سهام این ارقام به صورت تدریجی به بازار تزریق و علاوه بر ۲۴ هزار میلیارد تومان، درخواست های جدید از سوی شرکت ها ، پذیرفته می شود.

مقالات مرتبط