برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

بزرگترین هلدینگ چند رشته ای آماده عرضه اولیه اطلاعات تکمیلی داد

[ratemypost]

“شستا ” بزرگترین هلدینگ چند رشته ای ایران و آماده عرضه اولیه ، صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده تلفیقی و اصلی منتهی به آذر سال گذشته را منتشر کرد.

سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا که هفته گذشته بعد از احراز کامل شرایط پذیرش در بازار دوم معاملات بورس درج نماد و آماده عرضه اولیه ۱۰ درصدی شده، صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده تلفیقی و اصلی منتهی به آذر سال گذشته را منتشر کرد.

براین اساس، “شستا” در نیمه نخست دوره مالی جاری ۸.۹ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال مالی قبل با مجموع سود خالص ۱۰.۲ هزار میلیارد تومانی نشان از رشد سود دارد.

این شرکت ۸ هزار میلیارد تومانی در عملکرد ۶ ماهه ۷۳۸ ریال تلفیقی برای هر سهم محقق کرده درحالی که شرکت اصلی در سال مالی قبل ۵۶۵ ریال و در ۶ ماهه منتهی به آذر سال گذشته ۱۳۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است .

شرکت اصلی در این مدت ۱.۰۴ هزار میلیارد تومان سود خالص و ۱.۲۶ هزار میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

مقالات مرتبط