برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

به روز رسانی تحلیل حتوکا

[ratemypost]

سهم پس از شکست سقف قیمت تاریخی در محدوده ۲۸۰۰ تومان امروز به این ناحیه پولبک زد و بهترین فرصت برای خرید با هدف ۴۰۰۰ تومانی است.

مقالات مرتبط