برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

تبدیل به سهامی عام کردن شرکت‌ها و ورود به بورس

تبدیل به سهامی عام کردن شرکت‌ها و ورود به بورس

 

بسیاری از شرکتهای خصوصی و کوچک که کسب و کار موفقی دارند پس از دوره ای فعالیت قصد افزایش سرمایه و جذب منابع مالی را دارند، اما به دلیل محدودیت سرمایه هایشان با مشکلاتی در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز  جهت توسعه فعالیتهای خود مواجه می شوند. بنابراین به دنبال تبدیل به سهامی عام شدن،تامین نقدینگی، بهبود برند و  استفاده از معافیت مالیاتی و ورود به بازار سرمایه هستند. شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( اماکو) از ابتدای شروع این پروژه تا زمان فروش سهام شرکت در بورس و تامین نقدینگی با انواع خدمات متنوع خود در کنار شرکتها خواهد بود. درصورتیکه قصد ورود به بورس را دارید و از الزامات قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص خود به سهامی عام اطلاع ندارید می توانید با شماره های ۸۸۶۷۶۷۱۸-۸۸۶۷۶۵۷۴ – ۲۶۲۹۱۱۶۷ تماس حاصل فرمایید