برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

تجاری سازی ایده ها، اختراعات و تامین مالی شرکتهای دانش بنیان

تجاری سازی ایده ها، اختراعات و تامین مالی شرکتهای دانش بنیان

در حال حاضر شرکت های مشاور سرمایه گذاری به عنوان بازوی اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تامین مالی و تجاری سازی ایده ها ، اختراعات و شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه مشغول فعالیت هستند. هم‌اینک امکان تجاری سازی ایده ها در بورس ایده، پذیرش شرکتهای دانش بنیان در بورس و تامین مالی آنها فراهم می باشد. شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر با مجوز رسمی از سازمان بورس اقدام به ارائه تمامی خدمات تامین مالی و تجاری سازی ایده ها و اختراعات و شرکت های دانش بنیان در بورس می نماید.