برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

تحلیل تکنیکال سهام دو شرکت بورسی پترول و سیمان فارس و خوزستان

[ratemypost]

حال و آینده سهام دو شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( پترول ) و سیمان فارس و خوزستان توسط یک کارگزاری بررسی و تحلیل تکنیکال شد.

در ادامه بررسی های چارتیستی شرکت های بورسی و فرابورسی ، وضعیت حال و آینده سهام دو شرکت بزرگ گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( پترول ) و سیمان فارس و خوزستان توسط کارگزاری آبان بررسی شد.

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان : قیمت این سهم در نزدیکی سقف قبلی قرار گرفته و مادامی که این سقف شکسته نشود ، خرید و نگهداری سهم در این محدوده پر ریسک خواهد بود. شکست این مقاومت می تواند نشانه ای برای شروع یک رالی جدید باشد.

سیمان فارس و خوزستان : قیمت این سهم در تلاش است که در بالای تن کن سن تثبت شود. در صورت قرار گرفتن قیمت بالای این میانگین ، هدف اول کی جن سن در محدوده ۱۹۰۰ تومان خواهد بود.

مقالات مرتبط